Om Fokus Fødevarer

Velkommen til Fokus Fødevarer som er et elektronisk "værktøj", der indeholder kravspecifikationer til - og fakta informationer om konventionelle og økologiske grøntsager, svine-, okse- og kalvekød, pålæg og fjerkræ. Formålet med Fokus Fødevarer er, at skabe gennemsigtighed i produktkvaliteten indenfor foodservicebranchen, så producenter, leverandører og slutbrugere får et bedre beslutningsgrundlag ved udbud og i samhandelen med fødevarer.

Fokus Fødevarer er skabt i et tæt samarbejde mellem foodservice branchens slutbrugere, indkøbs- og interesseorganisationer, grossister og producenter. De deltagende parter har alle bidraget økonomisk til etableringen og til den løbende opdatering af Fokus Grønt, Kød, Pålæg og Fjerkræ.

Hvis du vil vide mere om de primære bidragsyderne og medlemmer af Fokus Fødevarer, så benyt linket til deres
hjemmesider ved at trykke på logoet på forsiderne til hver
fødevaresektion.


Brugen af Fokus Fødevarer er gratis i forbindelse med ikrafttræden af den nye udbudslov pr. 1. januar 2016.  

Bemærk: Specifikationerne udvikles løbende, både i henhold til ønsker til specifikationer samt lovgivning. Online versionen vil derfor altid være den senest opdaterede. Det er ikke tilladt at kopiere og videregive specifikationerne til tredjemand 


Vi håber I fortsat får stor glæde af Fokus Fødevarer specifikationerne og at vi sammen kan udvikle det endnu mere.

Med venlig hilsen 

Fokus Fødevarer Styregruppen